Dokumenty (stav ku dňu 21.01.2018)
Hladať text:
Kategórie:
Farnosť - profil verejného obstarávania
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
27.12.2013 nikdy Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku prác pestovnej činnosti a sadeníc lesných drevín

pdf [3 MB]
Iné

 

 

 

 


Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
26.1.2017 13.3.2017 Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Veľká Lesná pdf [593 kB]
22.8.2016 31.12.2016 Oznam DCOM pdf [119 kB]
6.3.2015 nikdy Zámer spracovania Programu rozvoja obce Veľká Lesná na roky 2015-2022

Pripomienky k zámeru môžu občania zasielať na e-mail: obecvelkalesna@slnet.sk

pdf [1006 kB]
27.2.2013 nikdy Oznámenie verejnou vyhláškou
pdf [632 kB]
24.8.2011 nikdy Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti doc [52 kB]
PHSR
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
14.9.2015 nikdy Program rozvoja obce Veľká Lesná na roky 2015-2022 pdf [4 MB]
Profil verejného obstaraváteľa
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
1.4.2014 nikdy Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2014 pdf [1 MB]
29.11.2013 nikdy Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pdf [170 kB]
Projekty
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
24.9.2015 nikdy Protipovodňová úprava Lesnianského potoka doc [120 kB]
1.10.2014 nikdy Protipovodňová úprava Lesnianskeho potoka- Projekt doc [116 kB]
26.8.2013 nikdy Protipovodňová úprava Lesnianskeho potoka- Projekt doc [119 kB]
Rozpočet
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
20.12.2017 26.1.2018 ROZPOČET NA ROK 2018 - PRÍJMY pdf [337 kB]
20.12.2017 26.1.2018 ROZPOČET NA ROK 2018 - VÝDAJE pdf [2 MB]
14.12.2016 nikdy ROZPOČET NA ROK 2017 - PRÍJMY pdf [329 kB]
14.12.2016 nikdy ROZPOČET NA ROK 2017 - VÝDAJE pdf [1 MB]
14.12.2015 nikdy Rozpočet na rok 2016 - príjem pdf [144 kB]
14.11.2015 nikdy Rozpočet 2016 - výdaj pdf [512 kB]
19.11.2014 nikdy ROZPOČET NA ROK 2015 - PRÍJMY pdf [197 kB]
19.11.2014 nikdy ROZPOČET NA ROK 2015 - VÝDAVKY pdf [493 kB]
30.12.2013 nikdy ROZPOČET NA ROK 2014 - PRÍJMY pdf [164 kB]
30.12.2013 nikdy ROZPOČET NA ROK 2014 - VÝDAVKY pdf [531 kB]
15.12.2012 nikdy ROZPOČET NA ROK 2013 - PRÍJMY pdf [152 kB]
15.12.2012 nikdy ROZPOČET NA ROK 2013 - VÝDAVKY pdf [877 kB]
17.12.2011 nikdy ROZPOČET NA ROK 2012 - PRIJMY pdf [45 kB]
17.12.2011 nikdy ROZPOČET NA ROK 2012 - VÝDAVKY pdf [160 kB]
VZN
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
20.12.2017 26.1.2018 Dotatok č. 2/2017 k VZN č. 3/2014 pdf [140 kB]
13.6.2016 nikdy VZN obce Veľká Lesná č. 1/2016 pdf [5 MB]
1.12.2015 nikdy Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 pdf [203 kB]
8.12.2014 nikdy VZN č. 3/2014 pdf [2 MB]
19.11.2014 nikdy Dodatok č. 3/2014 k VZN č. 1/2013 pdf [226 kB]
27.2.2014 nikdy Dodatok č. 1/2014 ku VZN č. 1/2013 pdf [221 kB]
30.12.2013 nikdy Dodatok č.3/2013 k VZN č. 3/2012 pdf [424 kB]
30.12.2013 nikdy Dodatok č. 4/2013 k VZN č. 4/2012 pdf [174 kB]
1.7.2013 nikdy VZN č. 2/2013 pdf [995 kB]
22.3.2013 nikdy VZN č.1/2013 pdf [133 kB]
15.12.2012 nikdy VZN č. 4/2012 pdf [206 kB]
15.12.2012 nikdy VZN č. 3/2012 pdf [370 kB]
11.9.2012 nikdy VZN č. 2/2012 pdf [356 kB]
30.3.2012 nikdy VZN č. 1/2012 pdf [176 kB]
17.12.2011 nikdy VZN č.1/2011 pdf [168 kB]
17.12.2011 nikdy VZN č. 2/2011 pdf [116 kB]
17.12.2011 nikdy VZN č. 3/2011 pdf [91 kB]
Záverečný účet
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
27.6.2017 nikdy Záverečný účet za rok 2016 pdf [2 MB]
} if (browserok) { window.onload=initsnow }