Objednávky - detail (výpis z 18.10.2017)
Dátumy
Dátum uzavretia: 26.06.2017
Dátum zverejnenia: 26.06.2017
Dátum podpisu: 26.06.2017
Dátum platnosti: 26.06.2017
Dátum účinnosti: 27.06.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [976 kB] DHZ266.pdf
Identifikácia zmluvy: 37706
Číslo zmluvy: 37706
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dodávateľ: DPO SR
  Kutuzovova 17
  831 03 Bratislava 3
IČO: 00177474
Predmet plnenia: Poskytnutie dotácie pre DHZ obce na materiálno technické vybavenie
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 000,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 05.04.2017
Dátum zverejnenia: 05.04.2017
Dátum podpisu: 05.04.2017
Dátum platnosti: 05.04.2017
Dátum účinnosti: 06.04.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [490 kB] VL258.pdf
Identifikácia zmluvy: 1/2017
Číslo zmluvy: 1/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
Dodávateľ: ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa
  č. 16
  065 34 Veľká Lesná
IČO: 42036518
Predmet plnenia: Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Suma s DPH
Celková hodnota: 300,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.04.2017
Dátum zverejnenia: 03.04.2017
Dátum podpisu: 03.04.2017
Dátum platnosti: 03.04.2017
Dátum účinnosti: 04.04.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [346 kB] Sp St Ves260.pdf
Identifikácia zmluvy: 3/2017
Číslo zmluvy: 3/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
  Štúrova 228/109
  061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 00326526
Predmet plnenia: Poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť
Suma s DPH
Celková hodnota: 86,75 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 31.03.2017
Dátum zverejnenia: 31.03.2017
Dátum podpisu: 31.03.2017
Dátum platnosti: 31.03.2017
Dátum účinnosti: 01.04.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [610 kB] Halig259.pdf
Identifikácia zmluvy: 2/2017
Číslo zmluvy: 2/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
Dodávateľ: ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja
  č. 24
  065 34 Haligovce
IČO: 42078415
Predmet plnenia: Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
Suma s DPH
Celková hodnota: 600,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.11.2016
Dátum zverejnenia: 03.11.2016
Dátum podpisu: 03.11.2016
Dátum platnosti: 03.11.2016
Dátum účinnosti: 04.11.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [254 kB] zmluva has232.pdf
Identifikácia zmluvy: 7/2016
Číslo zmluvy: 7/2016
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Obec Malý Lipník
  Malý Lipník 64
  065 46 Malý Lipník
IČO: 00330043
Predmet plnenia: Motorové vozidlo KAROSA, ASC 25 - RTHP
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 500,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.08.2016
Dátum zverejnenia: 04.08.2016
Dátum podpisu: 04.08.2016
Dátum platnosti: 04.08.2016
Dátum účinnosti: 05.08.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Brantner227.pdf
Identifikácia zmluvy: 09/PZ-SL/2016
Číslo zmluvy: 09/PZ-SL/2016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodávateľ: Brantner
  Nová 76
  058 01 Popraq
IČO: 36 444 618
Predmet plnenia: Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 18.05.2016
Dátum zverejnenia: 18.05.2016
Dátum podpisu: 18.05.2016
Dátum platnosti: 18.05.2016
Dátum účinnosti: 19.05.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [314 kB] zmluva Sp St Ves233.pdf
Identifikácia zmluvy: 28/2016
Číslo zmluvy: 28/2016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
  Štúrova 228/109
  061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 00326526
Predmet plnenia: Dotácia pre CVČ Spišská Stará Ves
Suma s DPH
Celková hodnota: 234,63 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 22.04.2016
Dátum zverejnenia: 22.04.2016
Dátum podpisu: 22.04.2016
Dátum platnosti: 22.04.2016
Dátum účinnosti: 23.04.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [749 kB] VSD218.pdf
Identifikácia zmluvy: 24ZVS 0000015533J
Číslo zmluvy: 24ZVS 0000015533J
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení
Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.
  Mlynská 31
  04291 Košice
IČO: 36599361
Predmet plnenia: Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.04.2016
Dátum zverejnenia: 15.04.2016
Dátum podpisu: 15.04.2016
Dátum platnosti: 15.04.2016
Dátum účinnosti: 16.04.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] revitalizácia216.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: ZMluva o dielo
Dodávateľ: Camastra s.r.o.
  Jarmočná1
  064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 44434545
Predmet plnenia: Zhotovenie diela "Zlepšenie vzhľadu obce-úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Veľká Lesná."
Suma s DPH
Celková hodnota: 76 920,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.04.2016
Dátum zverejnenia: 04.04.2016
Dátum podpisu: 04.04.2016
Dátum platnosti: 04.04.2016
Dátum účinnosti: 05.04.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [548 kB] 5 2016213.pdf
Identifikácia zmluvy: 5/2016
Číslo zmluvy: 5/2016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Dodávateľ: ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja
  č. 24
  065 34 Haligovce
IČO: 42078415
Predmet plnenia: Poskytnutie finančných prostriedkov
Suma s DPH
Celková hodnota: 600,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.04.2016
Dátum zverejnenia: 04.04.2016
Dátum podpisu: 04.04.2016
Dátum platnosti: 04.04.2016
Dátum účinnosti: 05.04.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [436 kB] 6 2016214.pdf
Identifikácia zmluvy: 6/2016
Číslo zmluvy: 6/2016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Dodávateľ: ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa
  č. 16
  065 34 Veľká Lesná
IČO: 42036518
Predmet plnenia: Poskytnutie finančných prostriedkov
Suma s DPH
Celková hodnota: 300,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 01.03.2016
Dátum zverejnenia: 02.03.2016
Dátum podpisu: 01.03.2016
Dátum platnosti: 01.03.2016
Dátum účinnosti: 03.03.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] zmluva o dielo202.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Camastra s.r.o.
  Jarmočná1
  064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 44434545
Predmet plnenia: Zhotovenie diela - Rekonštrukcia miestnej komunikácie, zachytného parkoviska a výstavba autobusovej zastávky
Suma s DPH
Celková hodnota: 89 640,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 22.02.2016
Dátum zverejnenia: 23.02.2016
Dátum podpisu: 22.02.2016
Dátum platnosti: 22.02.2016
Dátum účinnosti: 23.02.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [762 kB] zmluva o poskyt služ203.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb - Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná
Dodávateľ: Energia plus s.r.o.
  Kamencová 8157/32
  080 05 Prešov
IČO: 45 762 990
Predmet plnenia: Poskytovanie služieb extérneho manažéra v rámci projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná"
Suma s DPH
Celková hodnota: 11 400,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.02.2016
Dátum zverejnenia: 16.02.2016
Dátum podpisu: 15.02.2016
Dátum platnosti: 15.02.2016
Dátum účinnosti: 16.02.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [448 kB] zmluva p č199.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
Dodávateľ: Energia plus s.r.o.
  Kamencová 8157/32
  080 05 Prešov
IČO: 45 762 990
Predmet plnenia: Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP.
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 500,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.02.2016
Dátum zverejnenia: 04.02.2016
Dátum podpisu: 03.02.2016
Dátum platnosti: 03.02.2016
Dátum účinnosti: 04.02.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [626 kB] zmluva soc služ204.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
Dodávateľ: Mesto Stará Ľubovňa
  Obchodná č. 1
  064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 00 330 167
Predmet plnenia: Zriadenie spoločného obecného úradu
Suma s DPH
Celková hodnota: 1,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 26.01.2016
Dátum zverejnenia: 26.01.2016
Dátum podpisu: 26.01.2016
Dátum platnosti: 26.01.2016
Dátum účinnosti: 27.01.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] NATUR PACK183.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s.
  Ružová dolina 6
  821 08 Bratislava
IČO: 35 979 798
Predmet plnenia: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 28.12.2015
Dátum zverejnenia: 28.12.2015
Dátum podpisu: 28.12.2015
Dátum platnosti: 28.12.2015
Dátum účinnosti: 29.12.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [673 kB] MERIMPEX205.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o prenájme
Dodávateľ: MERIMPEX, s.r.o.
  č. 158
  065 34 Veľká Lesná
IČO: 47976373
Predmet plnenia: Prenájom nebytových priestorov
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 644,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 14.12.2015
Dátum zverejnenia: 14.12.2015
Dátum podpisu: 14.12.2015
Dátum platnosti: 14.12.2015
Dátum účinnosti: 15.12.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] DataCentrum169.pdf
Identifikácia zmluvy: ZLP-2016-0582
Číslo zmluvy: ZLP-2016-0582
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení k infor. systému Dátové centrum obcí a miest
Dodávateľ: DEUS
  Kýčerského 5
  811 05 Bratislava
IČO: 45736359
Predmet plnenia: Pripojenie k službám IS DCOM
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 09.12.2015
Dátum zverejnenia: 09.12.2015
Dátum podpisu: 09.12.2015
Dátum platnosti: 09.12.2015
Dátum účinnosti: 10.12.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [347 kB] Ferimex168.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o nájme
Dodávateľ: Prvá internetová, s.r.o.
  Továrenská 32
  06401 Stará Ľubovňa
IČO: 35849487
Predmet plnenia: Prenajom priestorov
Suma s DPH
Celková hodnota: 84,00 €
Dátumy
Dátum uzavretia: 02.12.2015
Dátum zverejnenia: 09.12.2015
Dátum podpisu: 02.12.2015
Dátum platnosti: 02.12.2015
Dátum účinnosti: 10.12.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [494 kB] Dodatok č.4.pdf
Identifikácia dodatku: Dodatok č. 4
Číslo dodatku: Dodatok č. 4
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  Nám. Ľ. Štúra 1
  812 35 Bratislava
IČO: 42181810
Predmet plnenia: Úprava podmienok
Suma s DPH
Celková hodnota: 475 602,20 €
} if (browserok) { window.onload=initsnow }