Zmluvy (výpis z 11.12.2017)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>  Stránka 3 z 6
15.04.2015 15.04.2015 JO 150415 - 4
Vy pracovanie žiadosti o NFP
1,00 €
zmluva
Premier Consulting, spol.s r.o. Zobrazit dokument  
01.04.2015 01.04.2015 č.18/2015/§54 - VZ
Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a)
3 092,94 €
zmluva
ÚPSVAR Stará Ľubovňa Zobrazit dokument  
31.03.2015 26.03.2015 č. 25/§52/2015/ŠR
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení aktiv. činnosti
952,80 €
zmluva
ÚPSVAR Stará Ľubovňa Zobrazit dokument  
20.03.2015 19.03.2015 3/2015
Poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce Veľká Lesná v r. 2015
100,00 €
zmluva
Gréckokatolická charita Zobrazit dokument  
17.03.2015 17.03.2015 111/2013
Stavebné práce na zákazke: "Protipovodňová úprava Lesnianskeho potoka v obci Veľká Lesná"
335 000,00 €
zmluva
MIGI, spol. s.r.o. Zobrazit dokument  
13.03.2015 13.03.2015
Poskytnutie prostriedkov na záujmovú činnosť detí
600,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Zobrazit dokument  
13.03.2015 13.03.2015
Poskytnutie fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa Zobrazit dokument  
13.03.2015 13.03.2015 35/2015
Poskztnutie odbornej činnosti a pomoci na zabezpečenie prípravy realizácie stavebného diela
2 640,00 €
zmluva
INPRO POPRAD, s.r.o. Zobrazit dokument  
27.02.2015 26.02.2015 U1943/2015
Poskytnutie licencie k programovému vybaveniu ISO pre obce a mestá URBIS
1,00 €
zmluva
MADE spol. s r.o. Zobrazit dokument  
27.02.2015 26.02.2015 1/2015
Súhlas s so zasielaním elektr. faktúr
0,00 €
zmluva
MADE spol. s r.o. Zobrazit dokument  
31.12.2014 30.12.2014 24ZVS0000015533J
Akceptovanie žiadosti
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s. Zobrazit dokument  
29.12.2014 29.12.2014
Vypracovanie PD "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Veľká Lesná"
3 000,00 €
zmluva
ARTUM Zobrazit dokument  
17.12.2014 17.12.2014
Zabezpečenie činnosti OPP, BOZP a pžiadaviek na zdravé živ. podmienky, zdravé prac. podmienky.
216,00 €
zmluva
LIVONEC, s.r.o. Zobrazit dokument  
24.11.2014 24.11.2014 211114-1
Spracovanie aktualizácie PHaSR obce
330,00 €
zmluva
Diervilla, spol. s r.o. Zobrazit dokument  
10.11.2014 10.11.2014
Zhotovenie stavebného diela:" Spevnenie plochy - cintorín Veľká Lesná"
7 399,58 €
zmluva
SLOVDACH, s.r.o. Zobrazit dokument  
30.10.2014 30.10.2014 19/2014
Vykonanie auditu
600,00 €
zmluva
audítor SKAU Zobrazit dokument  
02.10.2014 02.10.2014 10/2014
Zhotovenie živičnej úpravy miestnej komunikácie
5 019,12 €
zmluva
JUNO DS, s.r.o. Zobrazit dokument  
25.08.2014 16.07.2014 19SL/14/2013
Vykonanie VO na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu so začiatkom obstarávania III.Q 2014
0,00 €
zmluva
Mesto Stará Ľubovňa Zobrazit dokument  
03.07.2014 02.07.2014 58/§52 / 2014/ ŠR
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
0,00 €
zmluva
ÚPSVAR Stará Ľubovňa Zobrazit dokument  
11.04.2014 11.04.2014 1/2014
Realizácia stavby: "Oprava kanalizačnej ryhy"
2 399,04 €
zmluva
JUNO DS, s.r.o. Zobrazit dokument  
} if (browserok) { window.onload=initsnow }