Zmluvy (výpis z 21.01.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Dokumenty
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 6
04.12.2017 04.12.2017
Dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán
0,00 €
zmluva
DOVERA, zdra. poisťovňa Zobrazit dokument  
12.10.2017 12.10.2017
Audit účtovnej závierky
600,00 €
zmluva
Ing. Mária Pašková Zobrazit dokument  
26.06.2017 26.06.2017 37706
Poskytnutie dotácie pre DHZ obce na materiálno technické vybavenie
3 000,00 €
zmluva
DPO SR Zobrazit dokument  
05.04.2017 05.04.2017 1/2017
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa Zobrazit dokument  
03.04.2017 03.04.2017 3/2017
Poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť
86,75 €
zmluva
Mesto Spišská Stará Ves Zobrazit dokument  
31.03.2017 31.03.2017 2/2017
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
600,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Zobrazit dokument  
03.11.2016 03.11.2016 7/2016
Motorové vozidlo KAROSA, ASC 25 - RTHP
1 500,00 €
zmluva
Obec Malý Lipník Zobrazit dokument  
04.08.2016 04.08.2016 09/PZ-SL/2016
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky.
0,00 €
zmluva
Brantner Zobrazit dokument  
18.05.2016 18.05.2016 28/2016
Dotácia pre CVČ Spišská Stará Ves
234,63 €
zmluva
Mesto Spišská Stará Ves Zobrazit dokument  
22.04.2016 22.04.2016 24ZVS 0000015533J
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s. Zobrazit dokument  
15.04.2016 15.04.2016
Zhotovenie diela "Zlepšenie vzhľadu obce-úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Veľká Lesná."
76 920,00 €
zmluva
Camastra s.r.o. Zobrazit dokument  
04.04.2016 04.04.2016 5/2016
Poskytnutie finančných prostriedkov
600,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Zobrazit dokument  
04.04.2016 04.04.2016 6/2016
Poskytnutie finančných prostriedkov
300,00 €
zmluva
ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa Zobrazit dokument  
02.03.2016 01.03.2016
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia miestnej komunikácie, zachytného parkoviska a výstavba autobusovej zastávky
89 640,00 €
zmluva
Camastra s.r.o. Zobrazit dokument  
23.02.2016 22.02.2016
Poskytovanie služieb extérneho manažéra v rámci projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Veľká Lesná"
11 400,00 €
zmluva
Energia plus s.r.o. Zobrazit dokument  
16.02.2016 15.02.2016
Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP.
1 500,00 €
zmluva
Energia plus s.r.o. Zobrazit dokument  
04.02.2016 03.02.2016
Zriadenie spoločného obecného úradu
1,00 €
zmluva
Mesto Stará Ľubovňa Zobrazit dokument  
26.01.2016 26.01.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s. Zobrazit dokument  
28.12.2015 28.12.2015
Prenájom nebytových priestorov
1 644,00 €
zmluva
MERIMPEX, s.r.o. Zobrazit dokument  
14.12.2015 14.12.2015 ZLP-2016-0582
Pripojenie k službám IS DCOM
0,00 €
zmluva
DEUS Zobrazit dokument  
} if (browserok) { window.onload=initsnow }