Zber TKO

R O K   2018

 

o d p a d                                               p l a s t y                                        s k l o

24.01.2018 žltá, zelená                                   07.02.2018                                    23.01.2018

21.02.2018 žltá, biela                                    04.04.2018                                    13.03.2018

21.03.2018 žltá,                                            13.06.2018                                     22.05.2018

18.04.2018 žltá, biela, zelená                       13.07.2018                                     24.07.2018

16.05.2018 žltá                                             23.08.2018                                     25.09.2018

13.06.2018 žltá , biela                                  25.10..2018                                    20.11.2018

11.07.2018 žltá, zelená

08.08.2018 žltá, biela

05.09.2018 žltá,                                            Nebezpečný a veľko-objemový odpad

03.10.2018 žltá, biela, zelená

31.10.2018 žltá                                                                  30.05.2018

28.11.2018 žltá, biela                                                        24.10.2018

27.12.2018 žltá, zelená

 

 
} if (browserok) { window.onload=initsnow }