Kostol

Kostol sv. Jána Krstiteľa zo začiatku 14. storočia. Zachovali sa v ňom včasnogotické prvky a fragmenty renesančnej maľby. Zvyšky renesančných nástenných malieb zo 16.storočia sú v gotickom klenutom víťaznom oblúku a nad gotickým portálom v južnej strane lode. Aj prestavaná veža na západnej strane má gotický tvár. Pozoruhodný je vzácny obraz sv. Sebastiána - olejomaľba na dreve z roku 1655, intarzovaná kožou. Novšie úpravy kostola a vnútorného zariadenia sa datujú 17.a 20.storočia. Pri kostole sa nachádza pamiatkovo chránená lipa, ktorej vek sa odhaduje na 350-400 rokov.

oltar2

oltar1

 
} if (browserok) { window.onload=initsnow }