Symboly

erbErb zvnikol podľa pečate zo 17.storočia, na ktorej bol zobrazený patrón farského kostola sv. Ján Krstiteľ. Na modrom štíte je patrón obce zahalený do striebornej kožušiny. Baránok v jeho ľavej ruke je zlatý. Zlatá je aj gloriola okolo hlavy a opasok okolo pása svätca.

 
} if (browserok) { window.onload=initsnow }